top of page
Etsi
  • Writer's pictureLiisa Koskiahde

Millainen on hyvä rahoituspolku?

Saatavilla olevia julkisia rahoituksia on monenlaisia, eri myöntäjiltä ja erilaisiin tarkoituksiin. Tässä blogipostauksessa kerromme, miten näistä erilaisista yritystuista saadaan muodostettua mahdollisimman hyödyllinen rahoituspolku yrityksellesi.

Rahoituspolusta kuulee puhuttavan usein julkisista rahoituksista puhuttaessa, mutta mitä rahoituspolulla oikeastaan tarkoitetaan? Rahoituspolun voidaan ajatella olevan ikään kuin kartta, joka näyttää selkästi juuri sinun yrityksellesi sopivan suunnitelman tukirahoitusten hyödyntämiseksi. Rahoituspolku auttaa hahmottamaan mitä rahoitusta kannattaa hakea, milloin ja missä järjestyksessä. Tämän polun luominen on erityisen tärkeää siksi, että eri rahoitusinstrumentit oikein valittuna tukevat toisiaan ja toisaalta voivat sulkea toisiaan myös pois.


Hyvää rahoituspolkua on vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä kuten rahoitusinstrumenttejakin, on myös rahoitusta hakevia yrityksiä ja kehitysideoita laidasta laitaan. Hyvä rahoituspolku on kuitenkin tiivistettynä sellainen, joka maksimoi yritykselle tarjolla olevat resurssit ja mahdollistaa näiden resurssien saamisen silloin, kun niistä on eniten hyötyä. On nimittäin ikävää huomata muutaman vuoden päästä, että vain kerran yritykselle myönnettävä yritystuki tuli hyödynnettyä väärässä vaiheessa, eikä sitä ole mahdollista saada enää uudelleen silloin, kun siitä olisi vielä enemmän hyötyä. Vielä ikävämpää on se, että jokin rahoitusinstrumentti jää hyödyntämättä kokonaan, koska rahoituksen haussa on edetty väärässä järjestyksessä ja jokin saatu rahoitus sulkee toisen vaihtoehdon pois.


Mitä tulisi ottaa huomioon rahoituspolun suunnittelussa?


Kun suunnitellaan yritykselle sopivaa, yksilöllistä rahoituspolkua, kannattaa suunnitelmaa tehdessä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:


1. Yrityksen yhteensopivuus rahoituksen myöntäjän asettamiin vaatimuksiin

Tämä on tärkeä ensimmäinen askel jokaisen rahoituspolun suunnittelussa. Tässä vaiheessa verrataan yrityksen ominaisuuksia ja resursseja rahoittajan asettamiin minimivaatimuksiin esimerkiksi yritysmuodon, tarvittavan oman pääoman ja tiimin koon osalta. Esimerkiksi Business Finland vaatii monessa rahoitusinstrumentissaan vähintään kahdesta henkilöstä koostuvaa tiimiä yrityksessä.


Näiden seikkojen tarkastelulla saadaan nopeasti karsittua pois ne rahoitusinstrumentit, joiden minimivaatimuksia yritys ei täytä. Koska rahoituspolun on kuitenkin tarkoituskin katsoa tulevaisuuteen ja suunnitella toimenpiteitä pitkällä tähtäimellä, voidaan polkuun sisällyttää myös rahoitusinstrumentteja, joiden vaatimuksia yritys ei juuri tällä hetkellä täytä mutta tilanteen tiedetään muuttuvan tulevaisuudessa. Esimerkiksi jos yrityksellä ei tällä hetkellä ole palkattua henkilöstöä, voidaan rahoituspolku aloittaa nykyhetkeen sopivista, pienemmistä rahoitusinstrumenteista ja sijoittaa isommat rahoitukset pidemmälle siihen vaiheeseen, kun tiedetään minimihenkilöstömäärän täyttyvän. Tämä auttaa yritystä myös yleisesti liiketoiminnan suunnittelussa, kun tiedetään mitä täytyy tehdä milloinkin, jotta saadaan suunnitellusta rahoituspolusta maksimaalinen hyöty irti.


2. Tulevaisuuden kasvuvisio, eli mitä rahoituksella halutaan saavuttaa

Rahoituspolkua suunnitellessa on tärkeää pitää mielessä yrityksen kasvuvisio ja mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan viedä. Jos tavoitteena on kehittää kokonaan uusi tuote, näyttää rahoituspolku hieman erilaiselta kuin siinä tapauksessa jos tavoitteena on viedä jo olemassaoleva tuote tai palvelu kansainvälisille markkinoille. Myös se, tarvitseeko yritykseen esimerkiksi palkata lisää työntekijöitä, vaikuttaa optimaalisen rahoituspolun sisältöön. Jo yksittäisiä rahoitusinstrumentteja hakiessa rahoittajat kysyvät tulevaisuuden kasvuvisiosta ja tavoitteista, joten selkiyttämällä ne itselleen jo etukäteen säästetään aikaa varsinaisessa hakuprosessissa.


3. Eri rahoitusten järjestys ja yhteensopivuus

Kun rahoitusviidakosta on löydetty yrityksen resursseihin ja tavoitteisiin sopivat rahoitusinstrumentit, on aika hahmotella missä järjestyksessä näitä eri rahoituksia olisi järkevin hakea. Rahoitusten ehdoissa voi olla hyvinkin tarkasti määritelty, mihin vaiheeseen kehitysprojektia se soveltuu - eli mitä rahoituksella saa tehdä ja mitä ei. Tämä rahoitusehtoihin perehtyminen voi vaatia paljonkin aikaa, jotta hahmotetaan kokonaiskuva siitä, mitä kukin tukirahoitus pitää sisällään. Ehtoja lukiessa voi huomata esimerkiksi jossakin rahoituksessa vaadittavan, että tavoiteltavaa kansainvälistä markkinaa on tutkittu etukäteen, mutta markkinaselvitykseen hyödynnettävissä oleva toinen rahoitusinstrumentti on jäänytkin hyödyntämättä selvitysvaiheessa.


Esimerkki hyvästä rahoituspolusta kansainvälistymistä suunnittelevalle yritykselle

Kuten mainittu, sopivan rahoituspolun suunnittelu vaatii monen yksityiskohdan huomiointia. Jotta rahoituspolku konseptina avautuisi hieman selkeämmin, alla on esitelty esimerkki rahoituspolusta, joka sopii yleensä erinomaisesti yritykselle, jolla on uusi kehitysidea ja sitä haluttaisiin lähteä viemään kansainvälisille markkinoille. Rahoitusten myöntäjistä Business Finland palvelee nimenomaan kansainvälistymistä halajavia yrityksiä, minkä takia heiltä löytyykin sopivia rahoitusinstrumentteja tämän rahoituspolun jokaiseen vaiheeseen.


Ihan ensimmäinen vaihe ja rahoitusinstrumentti on Business Finlandin Innovaatioseteli -avustus. Innovaatioseteli sopii esimerkiksi yrityksen uuden tuote- tai palveluidean kehittämiseen ja konseptointiin alkuvaiheessa, jo ennen kuin varsinaista kansainvälistymistä lähdetään tavoittelemaan - toki kansainvälistymispotentiaali tulee uudelle idealle pitää jo tässäkin vaiheessa kirkkaana mielessä. Innovaatioseteliprojekti auttaa kirkastamaan idean ja sen eri ominaisuudet myös tulevia rahoitushakemuksia ajatellen, jotta idea saadaan kommunikoitua rahoittajille mahdollisimman selkeästi. Tästä linkistä pääset lukemaan aiemman blogipostauksemme Innovaatiosetelistä, jos haluat perehtyä tähän rahoitukseen tarkemmin.


Innovaatiosetelin jälkeen seuraava askel rahoituspolulla voisi olla joko Business Finlandin Talent Explorer tai Market Explorer -avustus. Nämä rahoitusinstrumentit sopivat hyvin kansainvälistymisen suunnittelu- ja selvitysvaiheeseen, eli vaikkapa kansainvälistymisstrategian luomiseen tai jonkin tietyn markkinan tutkimiseen. Tärkeä eroavaisuus näiden kahden instrumentin välillä on, että Talent Explorer -rahoituksella voidaan palkata yritykseen uusi työntekijä tekemään projektissa toteutettavaa työtä ja Market Explorer -rahoituksella tämä työ voidaan ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta. Explorer -projektin sisältö kannattaa suunnitella huolella niin, että se luo vakaan pohjan seuraavan rahoituksen hakemiselle. Täältä pääset lukemaan lisää Explorer -tuoteperheestä.


Kun hyvin suunnitellulla rahoituspolulla on ensin tehty joko Talent Explorer tai Market Explorer -rahoituksella valitun kansainvälisen markkinan selvittämistä ja yrityksen kansainvälistymisedellytysten kehittämistä, on luonnollinen seuraava askel rahoituspolulla Business Finlandin Tempo -rahoitus. Tempo on yritykselle hyvin houkutteleva rahoitusinstrumentti ja siten myös hyvin kilpailtu rahoitus. Kun hankkeelle on luotu vankka pohja muissa rahoitusprojekteissa, antaa se uskottavuutta myös Tempo -hakemukselle. Tempo -projektissa yrityksen kansainvälistymissuunnitelmat viedään jo enemmän konkretian tasolle ja projektissa voidaankin toteuttaa esimerkiksi pilotointia ja varhaisen asiakaspalautteen keräämistä kohdemarkkinasta, jota on jo alustavasti aiemmin selvitetty. Tempo -projektin jälkeen yrityksellä on parhaassa tapauksessa käytännössä kaikki valmiina liiketoiminnan aloittamiselle kansainvälisesti. Mikäli Tempo -rahoitus kiinnostaa enemmän, täältä pääset lukemaan kattavan blogipostauksemme siitä, mitä kaikkea Tempolla voidaan oikeastaan tehdä.


Mitä jos resurssit eivät riitä sopivaan rahoituspolkuun perehtymiseen?

Jos erilaiset rahoitusmahdollisuudet tuntuvat loputtomalta suolta, jossa tarpomiseen yrityksen ei ole mahdollista irrottaa resursseja, me Growflowlla olemme juuri sitä varten. Me autamme luomaan juuri sinun yrityksellesi optimaalisimman rahoituspolun, kerromme mitkä vaihtoehdot sopivat kuhunkin tilanteeseen ja mitä tulisi tehdä, jotta julkisrahoituksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti liiketoimintasi kehittämiseen. Olemme tehneet satoja rahoitushakemuksia eri toimialojen yrityksille laidasta laitaan, joten tunnemme eri rahoittajat ja heidän vaatimuksensa ja autamme sinut koko rahoituspolun läpi alusta loppuun. Näin voit keskittyä asioihin, joissa olet itse vahvimmillasi!


Jos haluaisit kuulla lisää sinulle sopivimmasta rahoituspolusta, klikkaa alla olevaa nappulaa ja varaa maksuton tapaaminen tai jätä asiantuntijallemme viesti.


93 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page