top of page

Referenssit

Growflow toteuttaa yli sata erilaista projektia vuodessa, lyhyistä kehitysprojekteista laajoihin rahoitushakemuksiin. Jokainen yritys ja projekti kohdataan yksilönä, kuunnellen asiakkaan toiveita ja tarpeita. Tällä sivulla on esitelty muutamia asiakkaidemme kokemuksia kanssamme työskentelystä.

Kumppanina rahoituspolulla

Loop4 IT Services on IT-kehitysprojekteihin ja niiden johtoon erikoistunut konsultointiyritys. Loop4:n fokus on etenkin webappien kehittämiseen liittyvissä projekteissa. Tämän osaamisen myötä Loop4 on lähtenyt kehittämään toimintaansa myös uusien omien sovellustuotteiden suuntaan.

Growflow sparrasi meitä uuden palvelumme tuotteistamisessa sekä auttoi meitä saamaan ymmärrystä palvelun potentiaalisista uusista kohdemarkkinoista. 

 

Growflow toi meille lisäksi erittäin arvokasta ymmärrystä yritysrahoitusten maailmasta. Erinomaisesti sujunut yhteistyö mahdollisti meille merkittäviä avustuksia uuden palvelumme kehittämiseen ja sen kansainväliseen kasvuun. Kiitän saadusta konsultoinnista ja suosittelen heidän palveluaan muille kasvaville yrityksille.

Guido Kohl

CEO, Loop4 IT Services Oy

 
1624016005944.jpeg

Rahoitusta yrityksen skaalautumiseen

Kierto Ympäristöpalvelut on suomalainen jätteenkäsittelyn ja ympäristöhuollon edelläkävijä. Yritys on erikoistunut vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja erityisesti kierrättämiseen. Yrityksen strategisena tavoitteena on kehittää ja tuoda markkinoille uusia, ongelmajätteiden kierrättämisen mahdollistavia ratkaisuja, joilla teollisuuden jäte- ja sivuvirrat saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön ja luonnonvaroja voidaan säästää.

Growflow tarjosi meille asiantuntijuutta julkisen rahoituksen hakemisessa. Heidän avullaan saimme yrityksen kasvua ja skaalautumista roimasti vauhdittavan rahoituksen, jolla pääsemme ottamaan käyttöön uusia ongelmajätteen kierrätykseen kehittämiämme ratkaisuja.

 

Growflown avulla hakuprosessi sujui vaivattomasti ja me Kierrolla pystyimme keskittymään rauhassa omaan tekemiseemme.

Antti Eriksson

CEO, Kierto Ympäristöpalvelut Oy

 

Resursseja liiketoiminnan kehittämiseen

Monochrome on luova vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut toimisto. Yritys toimii vaikuttajien ja brändien ja näitä edustavien media- ja mainostoimistojen välissä tuottaen vaikuttajamarkkinoinnin konsepteja ja suunnitelmia sekä organisoimalla kampanjoiden toteutuksen valittujen vaikuttajien kanssa.

Growflow oli tehokas ja asiantunteva apu julkisen rahoituksen hakemisessa. Growflow auttoi meitä rahoitusvaihtoehtojen ymmärtämisessä ja rahoituksen hankkimisessa yrityksen tarpeeseen. Yhteistyö ja hakuprosessi sujuivat sulavasti ja nopeasti ja saadulla avustuksella toimintaamme päästään kehittämään uuteen suuntaan.

Emma Naumanen

CEO & Co-Founder, Monochrome Oy

 

Apua rahoitusviidakon ymmärtämiseen

All Things Live Finland on konserttien ja festivaalien kulttuurituotantoon keskittyvä yritys, joka järjestää erilaisia ja erikokoisia keikkoja ympäri Suomen. All Things Live myös tuo jatkuvasti isoja kansainvälisiä artisteja Suomeen esiintymään. Parhaiten All things Live Finland on tunnettu kuitenkin WKND-festivaalin järjestäjänä. WKND on kasvanut merkittäväksi osaksi suomalaista festivaalikesää tavoittaen vuosittain reilu 40 000 kävijää.

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat kurittaneet meitä tapahtuma-alan toimijana merkittävästi, emmekä ole voineet järjestää keikkoja tai festivaaleja reiluun puoleentoista vuoteen. Growflow auttoi meitä navigoimaan julkisten rahoitusten ja erilaisten korona-avustusten viidakossa ja heidän avullaan saimme rahoitusta, joka turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden.

 

Ilman Growflown asiantuntija-apua olisimme jääneet ilman tätä elintärkeää tukea.

Hardi Loog

CEO, All Things Live Finland Oy

 
nu_logo_rgb_135px.png

Rahoitusta ja ideoita uuteen kasvuun

Nordic Urban on suomalainen veteen ja veden äärelle toteutettaviin rakennuksiin erikoistunut kiinteistökehitysyhtiö, jonka tavoitteena on kehittää ja rakentaa hyvinvoinnin ja kaupunkikulttuurin risteyksessä toimivia keskuksia. Nordic Urban on ollut tässä innovatiivinen edelläkävijä, niin Suomen, kuin koko maailman mittakaavassa. Nordic Urban on parhaiten tunnettu Allas-konseptistaan joka sai alkunsa Helsingin Allas Sea Poolista ja on parhaillaan laajentumassa vauhdilla ympäri maailmaa.

Growflow on innovatiivinen ja idearikas toimija.

 

Growflow on sparrannut Nordic Urbania ja auttanut löytämään toiminnastaan uusia liiketoiminnan ja kehityksen kohteita sekä auttanut tarttumaan näihin tilaisuuksiin muotoilemalla kehityspotentiaalista projekteja, joilla voidaan hakea julkista rahoitusta toteutuksen vauhdittamiseksi.

Raoul Grünstein

CEO & Founder, Nordic Urban Oy

 

Rahoitusta kasvun ja kehityksen mahdollistamiseen

UP Global on lukioiden ja korkeakoulujen opiskelijavaihtoja välittävä yritys, joka on toiminut vuodesta 2016. UP Global haluaa kasvattaa toimintaansa jatkuvasti niin Suomessa kuin Euroopan markkinoilla. Growflow on toiminut UP Globalin kasvun strategisena kumppanina ja auttanut jäsentelemään kasvuhalut ja -tavoitteet konkreettisiksi kehitysprojekteiksi ja auttanut löytämään näihin projekteihin julkista rahoitusta. 

 

Growflown kehitysrahoitusten hakupalvelut ovat mahdollistaneet UP Globalille merkittäviä kehitysprojekteja joita ei olisi ilman ulkopuolista rahoitusta voitu toteuttaa näin nopeasti eikä samalla laadulla ja laajuudella.

Growflow on asiantunteva ja luotettava toimija.

 

Growflown tiimi tuntee yritysten kehitysrahoitusten hakumaailman kuin omat taskunsa ja he osaavat muotoilla yrityksen toiveista ja tavoitteista konkreettisia kehitysprojekteja joille on mahdollista saada julkista rahoitusta.

Lisäksi Growflown palvelu takaa sen, että koko rahoitusprosessi hakemuksesta loppuraportointiin sujuu helposti ja selkeästi.

Mikko Saarni

CEO, Universal Players Global Oy

 

Lasten ruokakasvatusta tukevan palvelun konseptointi

Alex Nurmi on isänä oppinut, ettei ammattikokkikaan selviä ihan kaikista ruokailuista lapsien kanssa taistelutta. Oma kokemus herätti halun auttaa muita perheitä ruokakasvatuksen kanssa. Nurmi kaipasi lisäkäsiä ideoimaan ja hahmottelemaan palvelua, joka toimisi vanhempien tukena ja koko perheen innostajana monipuolisemman ruuan perään.

 

Projektiin lähdettiin workshoppaamalla yhdessä ideoita ja hahmottelemalla erilaisia tilanteita, joissa perheillä voi olla haasteita ravitsemuksen kanssa. Hahmottelimme palvelun rakenteen ja minkälaisista sisällöistä voisi olla hyötyä mahdollisimman erilaisissa tilanteissa. Projektin aikana luotiin hyvinvointipalvelun konsepti ja suunnitelma palvelun aloittamiseksi. Yhdessä luotu hahmotelma ja sisällöt koottiin prototyyppiin, jolla toteutusta päästään testaamaan ja viemään palvelua eteenpäin. 

Growflown tiimi auttoivat ideoimaan ja konseptoimaan uuden lasten hyvinvointia edistävän palvelun. Yhteiset workshopit olivat erittäin inspiroivia! Tiimin luoma kasvusuunnitelma auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja viemään liiketoimintaa kansainväliseen suuntaan. 

Suosittelen heitä lämpimästi.

Alex Nurmi

Food Stylist & Food Designer, Food 4U Oy

 

Kattavaa asiakasymmärryksen kartuttamista

SOK matkailu- ja ravitsemuspuoli tarvitsi koko kaupungin kattavaa asiakasymmärrystä ravintolakäyttäytymisestä parantaakseen palveluitaan. Ymmärrystä kerättiin kyselyn avulla kaupungista ja vertailukohdiksi valituista kaupungeista. tutkimusta syvennettiin haastatteluin. 

 

Ymmärryksen avulla SOK kehitti kaupungin ravintolavalikoimaa ja palveluita vastaamaan paremmin asiakaskunnan muuttuneita tarpeita ja toiveita. Olemme toteuttaneet muita vastaavia projekteja eri paikkakunnilla SOK:n matkailu- ja ravitsemusalan kehittämisen tueksi.

Growflow Oy on luotettava, nopea ja joustava toteuttaja. Growflow Oy:n osaava ja monialainen tiimi tuotti meille usealla paikkakunnalla laadullisen käsityksen asiakkaidemme tarpeista. Saimme uusia näkökulmia palveluidemme kehittämiseksi ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia. 

 

Suosittelen! 

Atte Vannasmaa

Kehitysjohtaja, S-ryhmän matkailu- ja ravitsemusalan ketjuohjaus

 
bottom of page