top of page
Etsi

Mikä on Explorer-tuoteperhe?

Päivitetty: 30. elok. 2022

Explorer-tuoteperhe on kokoelma Business Finlandin rahoitusinstrumentteja, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä laajentumaan kansainvälisille markkinoille. Tuoteperhe koostuu yhteensä neljästä rahoitusinstrumentista: Market Explorer, Talent Explorer, Group Explorer ja Exhibition Explorer. Näistä kaksi suosituinta ovat Market ja Talent Explorer, sillä ne tulevat ajankohtaiseksi jossakin vaiheessa lähes jokaiselle kansainvälistymistä suunnittelevalle pk- tai midcap-yritykselle. Jos haluat tietää mitä kaikkea näillä instrumenteilla voikaan tehdä, jatka lukemista!Talent Explorer

Aloitetaan Talent Explorerista, jota tuttavallisemmin myös “talentiksi” kutsutaan. Talent on käytännössä rekrytointiavustus, jolla voit palkata yritykseesi uuden asiantuntijan kansainvälistymisen tueksi. Se sopii yrityksille, joilla on vähintään pilotointivaiheessa oleva innovatiivinen tuote tai palvelu, jonka viemiseksi kansainvälisille markkinoille tarvitaan asiantuntemusta kohdemarkkinasta. Talentissa sillä ei ole väliä, onko yrityksesi vasta ottamassa kansainvälistymisen ensiaskelia vai jo tottuneempi toimija vientimarkkinoilla, kunhan avustuksella palkattava henkilö tutkii yrityksellesi uutta markkinaa tai asiakassegmenttiä. Rahoitus on tarkoitettu vain uuden, tavoitellusta kohdemarkkinasta tietämystä omaavan, palkattavan asiantuntijan kustannuksiin ja sitä voi saada enintään 20 000 euroa (50 % projektin kustannuksista). Palkkakustannusten lisäksi hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös palkattavan asiantuntijan mahdolliset matkakulut ensimmäisen vuoden aikana. Talent explorer -avustuksen voi hyödyntää jopa kolme kertaa saman konsernin sisällä, joten tämä instrumentti on siitä erikoinen, ettei sen kerran saatuaan tarvitse pohtia olisiko sen hakeminen ollut kuitenkin järkevää myöhemmin tai johonkin toiseen tarkoitukseen.


Market Explorer

Market Explorer on monilta osin hyvin samankaltainen kuin Talent, mutta muutama eroavaisuus näissä instrumenteissa kuitenkin on. Market Explorerissa uuden asiantuntijan palkkauksen sijaan kansainvälistymiseen tarvittavaa asiantuntija-apua voidaan ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Rahoitusinstrumentti sopii hyvin silloin, kun kaipaat apua kansainvälistymisen suunnitteluun ja kohdemarkkinoiden selvittämiseen eikä uuden henkilön palkkaus yritykseen ole välttämättä ajankohtaista tai tarpeellista. Market Explorer -avustusta voi saada enintään 10 000 € ja se kattaa puolet ostettavien asiantuntijapalveluiden kustannuksista. Myös tämän avustuksen voi hyödyntää konsernin sisällä korkeintaan kolme kertaa.


Group ja Exhibition Explorer

Sitten hieman vähemmän tunnettuihin Explorer-tuoteperheen jäseniin, Group ja Exhibition Exploreriin, jotka on tarkoitettu useamman yrityksen muodostamille ryhmille. Group Explorer on tarkoitettu 4-10 yrityksen yhteisten, merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Yritysryhmään pitää kuulua vähintään neljä keskenään riippumatonta yritystä, ja näistä vähintään puolet täytyy olla pk-yrityksiä - myös suuret yritykset voivat siis kuulua mukaan yritysryhmään kunhan tämä ehto täyttyy. Group Explorer- avustuksen enimmäismäärä on 20 000 euroa ja pk-yrityksille korkeintaan 50 % hyväksytyistä projektin kokonaiskustannuksista, suurille yrityksille avustuksen osuus kustannuksista on 40 %. Exhibition Explorer, eli yksinkertaisemmin messuavustus, edellyttää vähintään neljän pk- tai midcap-yrityksen muodostaman ryhmän osallistumista kansainväliseen messutapahtumaan. Myös tässä vähintään puolet ryhmän yrityksistä täytyy olla pk-yrityksiä, ja ryhmän jäsenet voivat osallistua messuille yhteisosastolla tai kukin omilla osastoillaan. Messuavustuksen hakemus täytyy jättää viimeistään päivää ennen messuja ja avustuksen osuudet ovat samat kuin Group Explorerissakin, eli 50 % hyväksyttävistä kustannuksista pk-yrityksille ja 40 % sitä suuremmille yrityksille. Messuavustusta voi saada yhdelle yritykselle 500-30 000 euroa per messuhanke, eli tarvittaessa isommillekin messuille osallistuminen avustuksen turvin onnistuu.


Kaikki Explorer-tuoteperheen rahoitukset ovat siis avustuksia, eli niitä ei tarvitse maksaa takaisin. Ne ovat kuitenkin de minimis -avustuksia, ja yritys voi saada de minimis -ehtoista rahoitusta korkeintaan 200 000 euroa kuluvan ja edellisen verovuoden aikana. Ennen hakemista kannattaa muiden ehtojen lisäksi siis tarkistaa turhan työn välttämiseksi, ettei yrityksesi de minimis -kiintiö ole jo täynnä.


Siinäpä olikin tuhti tietopaketti koko Explorer-tuoteperheestä! Jos yrityksesi on tähtäämässä kansainvälisille markkinoille ja kaipaat apua joko sopivan rahoitusinstrumentin löytämiseen tai hakemusprosessiin, voit varata ilmaisen konsultoinnin alta niin autamme mielellämme!

66 katselukertaa

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page