top of page

yritystuet

Autamme julkisten yritystukien hakemisessa

Meitä kiinnostavat yrityksesi arvon kasvattaminen ja pitkän aikavälin vaikuttavuus. Siksi autamme sinua saamaan tarvittavan yritystuen ja kerromme rehellisesti mahdollisuuksistasi saada erilaisia avustuksia.

Autamme asiakkaitamme saamaan avustusta muun muassa Business Finlandin, ELY-keskuksen, ministeriöiden ja EU:n rahoitusohjelmista.

Mitä palveluun kuuluu?

Sopivien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen

Hakemusmateriaalien valmistelu

ja kirjoittaminen

Hakemuksen lähetys rahoitusta myöntävälle taholle ja mahdolliset materiaalien täydennykset

Miksi valita meidät kumppaniksi rahoitushakuun?

Asiantuntijuus

Olemme olleet mukana sadoissa rahoitushauissa ja keskimäärin 96 % kanssamme tehdyistä hakemuksista saa myönteisen rahoituspäätöksen. Tunnemme eri rahoitusten myöntäjien erilaiset ehdot ja käytännöt ja pidämme jatkuvasti silmällä rahoituskentän uusia tuulia.

Vaivattomuus

Me hoidamme rahoitushakemuksen ja rahoitettavan hankkeen suunnittelun niin, että ne vastaavat rahoituksen myöntäjän ehtoja. Näin hakemuksen kirjoittamiseen kulunut aika ei ole pois liiketoimintasi pyörittämisestä, vaan saat keskittyä rauhassa siihen, missä olet kaikista vahvimmillasi.

Empaattisuus

Meille on aidosti tärkeää kuulla asiakkaidemme kuulumiset. Jaamme ilot ja surut, olemme innoissamme asiakkaidemme tavoitteista, sekä elämme heidän onnistumisistaan. Teemme kaiken, kuten tekisimme itsellemme - huolella ja tunteella.

Riskittömyys

Hinnoittelumme perustuu puhtaasti onnistumiskomissioon, eli veloitamme komission vain, jos rahoitus myönnetään! Luotamme omaan osaamiseemme ja asiakkaidemme kehitysideoihin, joten olemme valmiita ottamaan riskejä, jottei yksikään idea jäisi ilman kaipaamiaan resursseja.

Miten rahoituksen hakuprosessi etenee?

1

Ilmainen asiantuntijan alkukartoitus

Rahoitushakupalvelumme ensimmäinen vaihe on maksuton rahoituskartoitus yhdessä asiantuntijamme kanssa.

 

Käymme läpi liiketoimintaasi ja mihin tarkoitukseen rahoitusta halutaan hakea. Kartoitamme tämän pohjalta sopivat rahoitusinstrumentit ja esittelemme saatavilla olevat vaihtoehdot. 

 

Tapaaminen ei vielä sido mihinkään, mutta mikäli haluat meidät kumppaniksi hakemaan rahoitusta, voidaan hakuprosessin kanssa edetä tarvittaessa nopeallakin aikataululla ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

hakemus-
materiaalien valmistelu

Kun olemme sopineet yhteistyöstä rahoitushaussa ja sopivat rahoitusinstrumentit on valittu, aloitamme hakemuksen työstämisen.

 

Käymme kanssasi läpi rahoitettavan hankkeen aina ylätasolta yksityiskohtaisempiin projektin vaiheisiin asti. 

 

Laadimme hakemusmateriaalit ja hiomme hakemuksen ja projektisuunnitelman vastaamaan rahoituksen myöntäjän ehtoja. 

 

Pidämme sinut ajan tasalla hakemusprosessin etenemisestä ja pyydämme tarvittaessa tarvittavia lisätietoja hakemukseen.

2

hakemuksen lähetys ja rahoituspäätös

Kun hakemusmateriaalit ovat valmiit, lähetämme rahoitushakemuksen suoraan rahoituksen myöntävälle taholle ja jäämme odottamaan rahoituspäätöstä.

 

Hakemus voidaan hyväksyä sellaisenaan, tai siihen voidaan pyytää täydennystä rahoittajan toimesta - tällöin teemme materiaaleihin pyydetyt muutokset. 


Mikäli hakemus saa myöntävän rahoituspäätöksen, perustuu palkkio-osuutemme vain myönnetyn avustuksen määrään.

 

Emme laskuta mitään, jos rahoitushakemusta ei hyväksytä.

3

Esimerkkejä saatavilla olevista rahoituksista:

Business Finland: Innovaatioseteli

Millainen rahoitus? Avustuksen määrä on 6000 € ja se kattaa 100 % ostetun asiantuntijapalvelun arvonlisäverottomasta määrästä. Innovaatioseteli on rahoitusmuodoltaan avustus, eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritys voi käyttää Innovaatiosetelin vain yhden kerran. Millaiselle yritykselle? Pk-yritykselle, joka on kehittämässä kansainvälistymispotentiaalia omaavaa uutta tuote- tai palveluideaa ja kaipaa sen edistämiseksi ulkopuolista asiantuntijaosaamista. Saadakseen innovaatiosetelin, yrittäjän on täytynyt toimia päätoimisena yrittäjänä tai työllistää yksi kokopäiväinen työntekijä vähintään kolmen kuukauden ajan. Mitä rahoituksella voi tehdä? Myönnetyllä avustuksella yrityksesi voi ostaa ulkopuolista palvelua kehittämisen tueksi joko yhdeltä tai useammalta eri palveluntarjoajalta. Business Finlandin Innovaatiosetelillä voidaan tehdä esimerkiksi: - Tuote- ja palvelustrategia uudelle tuotteelle tai palvelulle - Palvelumuotoilua, kuten esimerkiksi luoda uusi palvelukonsepti - Kokeilu- tai tutkimusluonteisia projekteja, eli mitata tai testata uutta ideaa Me Growflowlla voimme auttaa sekä itse Innovaatiosetelin hakemisessa Business Finlandilta että toteuttaa sillä tehtävän kehitysprojektin. Lue lisää toteuttamistamme kehitysprojekteista.

Business Finland: Tempo

Millainen rahoitus? Avustuksen määrä on korkeintaan 60 000 € ja se kattaa 75 % projektin kustannuksista. Tempo on avustusta, eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritys voi pääsääntöisesti käyttää Tempo -rahoituksen vain yhden kerran. Millaiselle yritykselle? Alle 5-vuotiaalle startup-yritykselle, jolla on innovatiivinen tuote tai palvelu ja jonka tavoitteena on merkittävä kansainvälinen kasvu. Saadakseen Tempo -rahoitusta, on yrityksellä oltava vähintään kahden henkilön sitoutunut tiimi, joista vähintään yksi henkilö vastaa liiketoiminnan kehittämisestä täysipäiväisesti. Yrityksellä on lisäksi oltava 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus. Mitä rahoituksella voi tehdä? Tempo -rahoitus on tarkoitettu yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Rahoituksella voidaan esimerkiksi: - Tehdä markkinaselvitys uudesta kansainvälisestä markkinasta - Pilotoida tuote- tai palvelukonseptia asiakkaan kanssa - Tehdä IPR- tai patenttiselvityksiä - Kehittää yrityksen johtamis- ja toimintatapoja kansainvälistä kasvua tukeviksi

Business Finland: Market Explorer

Millainen rahoitus? Avustuksen määrä on korkeintaan 40 000 € ja se kattaa 50 % projektin kustannuksista. Market Explorer -rahoitus on avustusta, eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritys tai konserni voi saada Market Explorer -rahoituksen useita kertoja. Millaiselle yritykselle? Yli 5-vuotiaalle pk- tai midcap-yritykselle, jolla on innovatiivinen tuote tai palvelu ja joka haluaa hankkia tietoa uudesta kansainvälisestä markkinasta. Yrityksellä tulee olla vähintään kahdesta henkilöstä koostuva sitoutunut tiimi ja riittävä projektin aikainen rahoitus, joka kattaa projektin lisäksi myös muun liiketoiminnan. Mitä rahoituksella voi tehdä? Market Explorer on tarkoitettu uuden kansainvälisen markkinan selvittämiseen. Projektin kustannuksiksi hyväksytään sekä ulkopuolelta ostetut asiantuntijapalvelut sekä yrityksen omien kansainvälistä liiketoimintaa tuntevien työntekijöiden palkkakustannukset. Projekti ei kuitenkaan voi sisältää ainoastaan palkkakustannuksia, vaan siihen on sisällytettävä ainakin jonkin verran ulkopuolisia ostopalveluita. Rahoitettavassa projektissa voidaan esimerkiksi: - Laatia kansainvälistymisstrategia - Selvittää liiketoimintamahdollisuuksia, kilpailutilannetta tai lokalisointitarpeita - Tehdä markkina-analyysi - Tehdä koemarkkinointia markkinakartoitusta varten tarvittavan tiedon keräämiseksi

Business Finland: Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Millainen rahoitus? Kehitys- ja pilotointiprojekteihin myönnettävä rahoitus on lainaa, joka kattaa pääsääntöisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Lainarahoituksesta on mahdollista saada ennakkoon 30 % ja loput projektin jälkeen toteutuneita kustannuksia vastaan. Suurten yritysten tulee käyttää projektin kustannuksista vähintään 15 % palveluiden ostamiseen pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta. Koska rahoitus on lainaa, tulee se luonnollisesti maksaa takaisin - laina-aika on tyypillisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Tutkimustyöhön, jolla hankintaan vähintään toimialalle uutta tietoa ja luodaan valmiuksia myöhemmälle kehitystyölle, tukirahoitus voidaan myöntää avustuksena. Pk-yrityksille avustus voi kattaa 50 % tutkimusprojektin kustannuksista, midcap- ja suurille yrityksille 40 %. Suuren yrityksen tulee lisäksi käyttää vähintään 40 % tutkimusprojektin kustannuksista ostopalveluihin pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta. Millaiselle yritykselle? Pk- ja midcap-yrityksille, jotka suunnittelevat kunnianhimoista tutkimus- ja kehitysprojektia ja merkittävää kasvua vientimarkkinoilta. Yrityksellä tulee olla riittävät resurssit t&k-projektin toteuttamiseen muun toiminnan ohella sekä riittävä oma rahoitus projektin toteuttamiseen. Myös suurten yritysten on mahdollista saada tutkimus- ja kehitysrahoitusta silloin, kun kehitystyötä tehdään yhteistyössä pk-yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa. Mitä rahoituksella voi tehdä? T&k-rahoitus on tarkoitettu projekteille, jonka tuloksena syntyvä vientipotentiaali on vähintään 20-kertainen käytettyihin t&k-panostuksiin nähden. Rahoitusta voi käyttää tutkimus- ja kehittämistyöstä ja pilotoinnista aiheutuviin kustannuksiin, kuten esimerkiksi: - Nykyisten tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien merkittävä uudistaminen - Kokonaan uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen - Uuden innovaation toimivuuden todentaminen pilotoimalla ja keräämällä palautetta potentiaalisilta asiakkailta - Kehitettävään ratkaisuun liittyvät asiakas- ja markkina-analyysit tai esimerkiksi organisaation toiminnan ja johtamisen kehittäminen rajatusti (korkeintaan 20 % projektista) Tutkimusprojekteissa, joille rahoitus myönnetään avustuksena, rahoitusta voi käyttää uuden, kansainvälistä kilpailuetua tuovan tiedon luomiseen esimerkiksi yhteistyössä tutkimuslaitoksen tai yliopiston kanssa.

Business Finland: Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY)

Millainen rahoitus? NIY-rahoituksen puitteissa on saatavilla yhteensä jopa 1,25 miljoonaa euroa rahoitusta, joka kattaa korkeintaan 75 % projektin kustannuksista. NIY -tukirahoitus myönnetään kolmessa jaksossa, joista jokaisen rahoitusjakson lopussa arvioidaan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ensimmäisessä ja toisessa jaksossa myönnettävä rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kolmannessa jaksossa 750 000 euroa lainaa. Kahdessa ensimmäisessä jaksossa myönnettävä rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja kolmannessa vaiheessa takaisin maksettavaa lainaa. Millaiselle yritykselle? Alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on jo olemassa merkittävää liikevaihtoa ja potentiaalia nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen. Yrityksellä tulisi myös olla täysipäiväisesti työskentelevä johtotiimi ja avainhenkilöillä merkittävä omistusosuus yrityksestä. Tyypillisesti NIY-rahoitukseen valittava yritys on myös aiemmin hyödyntänyt muita Business Finlandin rahoituksia. Mitä rahoituksella voi tehdä? NIY-rahoituksella nuori yritys voi tehdä monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä kansainvälistymiseen tähtäävän liiketoimintansa kehittämiseksi kokonaisvaltaisesti. Rahoitusjaksojen aikana voidaan esimerkiksi: - Panostaa kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin - Vahvistaa yrityksen tiimiä - Hankkia ulkopuolista rahoitusta kasvun tukemiseksi - Kehittää yrityksen kasvustrategiaa, prosesseja tai organisaatiota

ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus

Millainen rahoitus? Avustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Kehittämistoimenpiteissä tukitaso on korkeintaan 50 % ja investoinneissa yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10-35 %. Avustuksen maksimimäärää ei ole asetettu, mutta enimmäistukimäärää rajaa yrityksen käytettävissä oleva de minimis -kiintiö (enintään 200 000 € avustusta kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana). Investointeihin myönnettävä tukirahoitus on kuitenkin rajattu de minimiksen ulkopuolelle. Millaiselle yritykselle? Pk-yritykselle, joka on vasta aloittamassa toimintaansa, haluaa panostaa uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan kansainvälisesti. Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja riittävästi resursseja kehittämistoimenpiteisiin. Mitä rahoituksella voi tehdä? Ely-keskuksen kehittämisavustus mahdollistaa yrityksen olemassa olevan toiminnan kehittämisen, kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan kehittämisen tai yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien parantamisen. Rahoituslinjaukset ja painopisteet vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisiä kehittämisavustuksen kohteita ovat esimerkiksi: - Uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen - Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen - Uusien markkinoiden tai liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

ELY-keskus: Kasvuselvityshanke (kertakorvaus)

Millainen rahoitus? Kasvuselvityshankkeissa kehittämisavustus maksetaan kertakorvauksena, avustuksen määrä on korkeintaan 60 000 € ja se kattaa 60 % projektin kustannuksista. Myös kertakorvauksena maksettava rahoitus on avustusta, eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Millaiselle yritykselle? Samat kriteerit kuin perinteisessä ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksessa, eli pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun. Mitä rahoituksella voi tehdä? Kertakorvausmallilla rahoitettavissa kasvuselvityshankkeissa yritys voi selvittää kasvuliiketoiminnan käynnistämismahdollisuuksia ja tämän pohjalta voidaan jatkossa toteuttaa suurempia kehityshankkeita. Kasvuselvityshankkeessa projektin toteutusaika saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Kasvuselvityshankkeelle asetetaan hakuvaiheessa konkreettiset tuotokset, jotka hankkeen seurauksena on tarkoitus syntyä. Hankkeen kokonaisbudjetti voi siis koostua useammasta osatoteutuksesta ja tuotoksesta, joille on kullekin asetettu maksimikustannukset. Hankkeen myötä syntyviä tuotoksia voivat olla esimerkiksi: - Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvitys (enintään 20 000 € per tuotos) - Kansainvälistymisselvitys (enintään 20 000 € per tuotos) - Suoraan komissiosta haettavan EU-rahoitushakemuksen valmistelu (enintään 10 000 € per tuotos) - Pilotointi kotimaassa tai ulkomailla (enintään 20 000 € per tuotos)

bottom of page