top of page

MARKKINA-ANALYYSIT 

Autamme ymmärtämään mitkä ovat yrityksesi tuotteen tai palvelun mahdollisuudet tietyssä markkinassa.

Jos haet yrityksellesi julkishallinnon kehittämistukia, on potentiaalinen markkina analysoitava ennen tuen saamista!

Tutkimme markkinan jonne haluat päästä. Markkina voi olla yksittäinen alue tai maa. Selvitämme markkinan koon ja mahdollisen positiosi siellä. Kartoitamme kilpailijat ja analysoimme tarvittaessa jopa asiakkaiden tarpeet ja mielipiteet.

 

Markkina-analyysi on tärkeä työkalu, kun olet määrittelemässä esimerkiksi kansainvälistä liiketoimintastrategiaa ja/tai tekemässä laajempaa Go To Market suunnitelmaa.

 

Jos olet hakemassa esimerkiksi Business Finlandin myöntämiä hanke- ja yritystukia kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluhin, on markkinasta ennakkoon tehty analyysi välttämätön. Me autamme sinua laatimaan markkina-alueen ja/tai asiakassegmentin esimäärittelyt ja syvällisemmät analyysit, joiden avulla voidaan hakea yritystukea Autamme myös hakemaan ja saamaan tuen sekä analyysin tekoon että varsinaiseen kehitys/investointihankkeeseen.

Mitä palveluun kuuluu?

Määrittelemme ensin yhdessä tutkimuksen laajuuden esim:
 

1) liittyykö tutkimus tulevaan rahoitus hakemukseen. Esim. Business Finland Tempo hakemuksen yhteydessä ehdottomasti vaadittavaan markkinan ennakkonanalysointiin vai

 

2) laajempaan Go To Market suunnitteluun ja valmisteluihin

Tämän jälkeen määrittelemme yhdessä konkreettiset selvitettävät asiat, tutkimuskysymykset ja saavutettavat tulokset.

HUOM! Mikäli  yritys on yli 5 vuotias, voimme hakea  tutkimukselle Business Finlandin Market Explorer rahoitusta jopa 40 000€ arvosta! Teemme hakemuken puolestanne ja liitämme projektisuunnitelma hakemukseen ja hoidamme sille rahoituksen.

Projektin toteutuksessa sovitaan tietyt checkpointit etenemisen varmistamiseksi.

 

Lopuksi analyysien läpikäynti ja raportin luovutus asiakkaalle

Miten MArkkina-analyysi etenee?

1

Tutkimustarpeen läpikäynti

Markkinan, kilpailijoiden ja tarpeiden analysointi alkaa aina projektin huolellisella läpikäynnillä yhdessä kanssasi.

 

Tämä on etenemisen kannalta tärkeä vaihe, jotta voimme tarjota erittäin vahvan tilnnekuvan kasvun mahdollisuuksista. 

 

Samalla käydään läpi kaikki tutkimuksen valmisteluun tarvittavat materiaalit, resurssit ja toimintatavat.

tutkimuksen toteutus

Kun olemme sopineet yhteistyöstä tavoitteista, sisällöistä ja määritelleet projektille aikataulun, aloitamme analyysin työstämisen.

 

Keräämme dataa eri lähteistä, sekä ulkoisista että omista kanvistamm. Valmistelemme niiden pohjalta analyysin ja raportin.

 

Pidämme sinut ajan tasalla työn etenemisestä ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

2

analyysi ja raportointi

Toimitamme sinulle sovittuna ajankohtana valmiin raportin ja käymme analyysin läpi suullisesti mikäli siihen on tarve.

 

Mikäli analyysin osalta syntyy lisäkysymyksiä tai täydennystarpeita, teemme ne kanssasi yhteistyössä tai omatoimisesti erikseen sovitulla tavalla.

3

Me autamme asiakkaitamme ymmärtämään mikä on hänen tuotteille/palveluille potentiaalinen markkina ja mitkä ovat liiketoiminnalle parhaat mahdollisuudet.

 

Markkina-analyysissä keskitymme huolehtimaan siitä, että raportista löytyvät kaikki tarvittavat ja loogisesti jäsennellyt tiedot päätöksenteon tueksi ja markkinaan menon suunnitelman laatimiseksi. 

 

Varmistamme että saat selkeästi kuvatut markkinan kasvuennusteet, kilpailijoiden määrittelyt, sekä näiden osalta konkreettisten kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja oman position tässä markkinassa.

 

Laajennamme analyysiä tarvittaessa tuottamalla suoria asiakas- ja/tai kuluttajakyselyitä tarpeiden ja hyötyjen varmistamiseksi.

bottom of page