top of page
Etsi

Tiedätkö mitä suositulla Tempo-rahoituksella voi tehdä? Me kerromme!

Päivitetty: 24. maalisk.

Suomi on pieni maa, kuten varmasti kaikki sen tiedämme. Pienessä maassa liiketoiminnan kasvun mahdollisuudet tulevat jossakin vaiheessa väistämättä vastaan, minkä takia kansainvälistyminen on nykypäivänä yhä yleisempää ja lähes pakollistakin suurta kasvua tavoitteleville yrityksille. Business Finland tukee yritysten kansainvälistymistä monilla erilaisilla rahoitusinstrumenteilla, joista yksi houkuttelevimmista on nimeltään Tempo. Tässä postauksessa on tiedossa tiivis tietopaketti tästä Business Finlandin kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille suunnatusta rahoituksesta ja esimerkkejä siitä, millaisiin projekteihin Tempo -rahoitusta on saatu. Kannattaa siis jatkaa lukemista, jos toiveissasi on uusien markkinoiden valloittaminen!Mikä on Tempo-rahoitus?


Kuten monet muutkin Business Finlandin rahoitusinstrumentit, myös Tempo on suunnattu startup-, pk- ja midcap-yrityksille joilla on hallussaan jokin innovatiivinen tuote- tai palveluidea. Koska Tempolla pyritään laajentumaan kansainvälisesti, on rahoitettavalla idealla oltava uutuusarvoa myös kansainväliseen tarjontaan nähden. Business Finlandin Tempolla voidaankin parantaa yrityksen valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata ja kartoittaa idean toimivuutta ja kysyntää käytännössä sekä kerätä palautetta potentiaalisilta asiakkailta. Kyseessä on siis hyvin monipuolinen rahoitusinstrumentti, jolla saa ja tuleekin tehdä tasapuolisesti niin markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä kuin yrityksen ja liiketoimintamallin kehittämistäkin. Pilotointi, eli tuo aiemmin mainittu idean testaaminen käytännössä, on yksi tyypillinen osa Tempo-projektia - onhan se erinomainen tapa saada selville, toimiiko idea oikeasti käytännössä uudessa markkinassa kuten alunperin oltiin ajateltu. Joskus tielle voi nimittäin tulla odottamattomia yllätyksiä, jos esimerkiksi Suomessa erinomaisesti toimiva konsepti ei toimikaan lainkaan odotetusti jossakin toisessa maassa tai kohdemaan asiakkaat eivät olekaan kiinnostuneita uudesta tuotteesta.


Kokonaisuudessaan Business Finlandin Tempo-rahoitus kattaa 75 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista ja rahoitusta voi yhdelle projektille saada enintään 50 000 euroa. Kaiken kaikkiaan Tempo-projektin maksimibudjetti on siis kokonaisuudessaan karvan verran alle 67 000 euroa. Rahoitus on muodoltaan de minimis -ehtoinen avustus eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin, mikä tekee korkean tukiprosentin ohella Temposta rahoitusinstrumenttina houkuttelevan monelle. Jos kiinnostuit jo tässä vaiheessa mahdollisuudesta saada tätä avustusta, varaa tästä linkistä ilmainen kartoitustapaaminen, niin katsotaan yhdessä mikä on teidän tarpeisiinne paras rahoituspolku.


Muutamia kriteerejä avustuksen saamiselle kuitenkin on: yrityksellä tulee olla 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta, varmistettu projektin aikainen kokonaisrahoitus sekä vähintään kahdesta Suomessa koostuvasta henkilöstä muodostuva sitoutunut tiimi. Tempo-rahoituksen voi myös pääsääntöisesti saada vain kerran, joten se kannattaa käyttää siinä mielessä harkitusti, että yrityksenne saa varmasti sen tarjoamista mahdollisuuksista suurimman mahdollisen hyödyn irti. Seuraavassa esittelemme muutamia esimerkkejä siitä, millaisiin tilanteisiin ja projekteihin Tempo-avustusta on hyödynnetty.


Millaisia projekteja Tempolla voi käytännössä tehdä?


Joskus rahoitusinstrumenttien ehtoja lukiessa voi edelleen jäädä hieman hämärän peittoon, millaisiin projekteihin avustusta voi käytännössä hyödyntää. Seuraavaksi esittelemme kolme asiakasprojektia, joille olemme onnistuneesti hakeneet Tempo-avustusta. Kenties näiden esimerkkien avulla oma kehitysideanne selkiytyy entisestään!


Case 1: Uuden laserkeilaussovelluksen tuotteistus, pilotointi ja suunnitelma markkinoille meno -suunnitelma


Projektin keskiössä oli sovellus, josta haluttiin luoda uusi kaupallinen laserkeilauspalvelu rakennussuunnittelijoille ja rakennustyömaille. Projektissa haluttiin luoda alalle olemassaolevien kalliiden ohjelmien rinnalle uusi tuote ja palvelu, jolla pistepilvimateriaaleja on mahdollista katsella ja työstää täysin selainpohjaisesti.


Tempo-projektissa tehtiin viimeiset kehittämistoimenpiteet ennen ratkaisun pilotointia rajatulla kohderyhmällä. Projektissa vietiin myös loppuun ratkaisun tuotteistaminen ja valmisteltiin väylä sen viemiseksi kansainväliselle markkinalle. Markkinoille meno -suunnitelmaan sisältyi esimerkiksi myynti- ja markkinointisisältöjen ja -toimenpiteiden suunnittelua sekä Saksassa pidettävien messujen yhteydessä toteutetun pilotoinnin käytännön suunnittelun ja toteutuksen.


Me Growflowlla suunnittelimme yhdessä asiakkaan kanssa projektisuunnitelman heidän kansainvälistymiseen liittyvien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Suunnitelmassa resursoimme projektiin tarvittavan osaamisen yrityksen sisältä sekä tunnistimme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen ulkopuolelta tarvittavan asiantuntijaosaamisen projektin läpi viemiseksi. Rakensimme myös sopivan projektin läpivientisuunnitelman ja aikataulun sekä näiden pohjalta budjetin, jonka pohjalta hioimme lopuksi asiakkaan kanssa projektin kaikki osatekijät sopimaan täydellisesti toisiinsa. Kun hakemus oli lähetetty ja asiakas sai myönteisen rahoituspäätöksen, opastimme asiakasta projektin hallinnollisesta seuraamisesta ja loppuraportoinnista varmistaaksemme projektin sujuvuuden myös hakemusvaiheen jälkeen.


Projektin lopputulosten pohjalta yritys kaupallisti markkinoille uuden digitaalisen pistepilvipalvelun ja avasi lukuisia myyntiketjuja kansainväliseen markkinaan.


Case 2: Kansainvälisen “matchmaking”- ja rekrytointipalvelun luominen


Tempo-projektin lähtökohtana oli asiakkaan kahdelle eri osapuolelle tarjoama “matchmaking”- ja rekrytointipalvelu Suomessa. Yrityksellä oli kansainvälisiä kumppanuuksia useissa kohteissa Pohjois-Amerikassa, joihin etsittiin halukkaita rekrytoitavia Suomesta. Ennen Tempo-projektia rekrytointi oli toteutettu Suomessa perinteisillä tavoilla, kuten soittamalla, sähköpostitse ja lähettämällä mainoskirjeita potentiaalisille asiakkaille.


Projektin myötä asiakas halusi skaalata liiketoimintaansa myymällä uutta palvelumalliaan lisenssipohjaisena kolmansille osapuolille Euroopassa. Heidän kehittämänsä uusi palvelu loisi digitaalisen tietopankin ja datakeskuksen rekrytointien pohjalle, jonka avulla osapuolet pystytään kohdentamaan entistä tehokkaammin sekä sen käyttöä voitaisi myydä erikseen sellaisenaan tulevien asiakkaiden kumppaneille.


Me Growflowlla laadimme asiakkaalle ensin erillisessä kehitysprojektissa konseptikuvauksen uudesta palvelumallista ja tuotteistimme sen lähtökohtaisesti franchising-malliksi. Tähän kehitysprojektiin asiakas käytti Business Finlandilta haetun Innovaatioseteli -rahoituksen. Tältä pohjalta etenimme Tempo-projektin pariin, ja suunnittelimme asiakkaan kanssa tehokkaasti toteutettavan markkina-analyysin mahdollisesta kohdealueesta Euroopassa, jossa palvelun ensimmäinen pilotti voitaisiin toteuttaa. Markkina-analyysin perusteella kohteeksi valikoitui kohde Keski-Euroopassa, johon suunnittelimme yhdessä asiakkaan kanssa Tempo-projektin pilotointivaiheen. Pilotissa keskityttiin ensin pilotoimaan uutta “matchmaking”-mallia sekä rekrytointityökaluja koemyynnin kautta - varsinaisen datapankin viimeistely päätettiin rajata vielä tämän projektin ulkopuolelle. Pilotointikumppanin kanssa testattiin uutta palvelumallia, siihen liittyviä digitaalisia työkaluja sekä rekrytointitapahtuman liiketoiminnallista mallia.


Projektin seurauksena asiakkaamme sai ensimmäisen potentiaalisen franchising-asiakkaan, joka ostaisi palvelumallin käyttöoikeuden Keski-Euroopassa ja näin avasi tehokkaasti tien kansainvälistymiselle.


Case 3: Uuden luksusveneen vienti Ruotsiin


Tämän Tempo-projektin keskiössä oli yrityksen uuden, innovatiivisen luksusveneen kansianvälisen myynnin aloittaminen. Projektin kohdemarkkinaksi oli tunnistettu Ruotsi, jossa tavoitteena oli lyhyesti ja ytimekkäästi löytää veneen ensimmäinen ostaja. Vene on korkealuokkainen ja -laatuinen luksustuote, joten toiminnan laajentaminen Suomen rajatun markkinan ulkopuolelle oli yritykselle itsestäänselvyys.

Työstimme hakemusta ja projektisuunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa, ja projektin tavoitteiden saavuttamiseksi siihen päätettiin sisällyttää niin markkinan tutkimista ja potentiaalisten asiakasryhmien kontaktointia kuin yrityksen tuotteen ja sen arvolupauksen testaamista uudessa markkinassa.

Tavoitteena oli, että Tempo-projektin jälkeen yrityksellä olisi ensimmäisen tilauksen lisäksi hyvä kuva siitä, miten Ruotsin markkinassa tulisi edetä, jotta yrityksen toiminta pääsisi kaivattuun kasvuun.

Kuten ylläolevista esimerkeistä voidaan nähdä, Tempo sopii kansainvälisten markkinoiden avaamiseen lukuisten eri tyyppisten innovaatioiden ja yritysten tapauksessa. Kuka tietää, ehkä Tempo-projektin jälkeen teidänkin ideastanne on syntynyt uusi suomalainen menestystarina kansainvälisillä markkinoilla!


Jos kiinnostuit mahdollisuudesta saada tempo rahoitusta, varaa allaolevasta linkistä ilmainen kartoitustapaaminen, niin katsotaan yhdessä mikä on teidän tarpeisiinne paras rahoituspolku. Me Growflowlla autamme mielellämme löytämään tarpeisiinne sopivan rahoitusinstrumentin ja olemme tukenanne koko hakuprosessin ajan.1 923 katselukertaa

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page