top of page

Business finland Tempo-rahoitus kansainväliseen kasvuun

 

Kasvata uusi innovaatiosi kansainväliseksi Business Finlandin Tempo-rahoituksen avulla.
Jopa 60 000€ avustus!

 
 

Business Finlandin tarjoama Tempo-rahoitus on kehitetty erityisesti niitä yrityksiä varten, jotka tähtäävät voimakkaaseen kasvuun kansainvälisesti. Rahoitus myönnetään tukemaan kansainvälistä kasvua tukevia toimenpiteitä, kuten liikeidean testausta, markkinaselvityksiä kansainvälisillä markkinoilla sekä uusien tuote- ja palveluideoiden pilotointia potentiaalisten asiakkaiden parissa.

Tempo-rahoituksen hakuprosessi edellyttää, että yrityksellä on jo valmiiksi tarpeeksi kattava ymmärrys kansainvälisestä markkinaympäristöstä ja sen kilpailudynamiikasta. Tätä ymmärrystä yritys voi hankkia tehokkaasti myös Business Finlandin Market-tuen avulla.

 

Tempo on korkeimmillaan 60 000 euroa. Avustus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla korkeintaan 80 000 euroa. Tempo-rahoituksen saaminen on kilpailtua, eikä sitä myönnetä kaikille ehdot täyttäville hakijoille Business Finland arvioi yrityksen liiketoimintasuunnitelman kokonaisvailtaisesti.

 
 

Mihin Tempo-rahoituksen voi käyttää?

Konseptin testaaminen tai pilotointi asiakkaiden kanssa.

Kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämiseen.

Aineettomiin oikeuksiin ja kasvun rahoitukseen liittyviin selvityksiin.

Business Finland Tempo

Mitä tempo-rahoituksen saamiseksi vaaditaan?

 
 
 

Innovatiivisuus ja kansainvälinen kilpailukyky painottuvat vahvasti Tempo-rahoituksen myöntämisperusteissa, jossa hakijayrityksen tulee erottua omaperäisillä tuotteillaan, palveluillaan sekä ainutlaatuisilla toimintatavoillaan ja strategioillaan. Yrityksen on tunnistettava selkeästi kohdemarkkinoidensa kilpailutilanne ja tunnettava tarkasti omat kehitystarpeensa. Tällöin, korostuvat myös erilaiset strategiat yritystoiminnan ja markkina-aseman vahvistamiseksi. 
Vinkki: Näiden edellytysten kehittämiseksi kannattaa hyödyntää Business Finlandin Innovaatioseteli ja Market rahoitukset.

 
 
 

Seuraavien ehtojen tulee täyttyä, jotta yritykselle voidaan myöntää Business Finlandin Tempo:

 • Tiimi on sitoutunut yritykseen ja sisältää vähintään kaksi henkilöä. Vähintään yksi täyspäiväinen työntekijä. Henkilöt työskentelevät Suomessa.

 • Yrityksellä on uusi ja innovatiivinen tuote tai palvelu (eroaa yrityksen nykyisistä tuotteita tai palveluista)

 • Yrityksellä selkeä ja kuvattu näkemys asiakastarpeesta ja tuotteen/palvelun hyödyistä ja potentiaalista. Potentiaalinen asiakaskunta on tunnistettu. (Vinkki: Tähän voi hyödyntää Innovaatiosetelin)

 • Tuotteelle tai palvelulle on osoitettavissa selkeä kilpailuetu markkinoilla ja yrityksellä on näkemys mitä toimenpiteitä ja osaamista kansainväliseen skaalautumiseen liittyy. Kohdemarkkina on alustavasti arvioitu ja potentiaali tunnistettu. (Vinkki: Tähän voi hyödyntää Market-rahoituksen)

 • Yrityksellä on liiketoiminnan osalta kasvusuunnitelma, sekä uuden tuotteen/palvelun osalta tutkimus- ja kehitystoiminnan jatkosuunnitelma. Kaupallistaminen edellyttää Tempolla tehtäviä toimenpiteitä ja tavoitteena on oltava kansainvälinen kasvu.

 • Hankkeen läpivientiin tarvittava omarahoitus: rahoitussuunnitelma hankkeen läpivientiin. Taseessa osoitettava vähintään 30 000 euroa (oman pääoman ehtoinen rahoitus).

Growflow auttaa luomaan edellä mainitut rahoituspolun askeleet kuntoon. Sparraamme kehittämistoimissa ja luomme edellytykset varsinaiselle rahoitushaulle, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan varsinaiset rahoitukset. Autamme koko projektin aikana projektin taloudellisessa seurannassa sekä loppuraportoinnissa.

Kuten sanottu, erittäin hyvä lähtökohta on Tempolle ja koko rahoituspolulle on Business Finlandin Innovaatioseteli, jonka avulla voimme tuottaa hankeen tuote- tai palveluinnovaatiolle kehittämistoimia. Voit saada kansainvälisten valmiuksien kehittämiseen ja toimenpiteisiin myös ELY keskukselta kansallista yrityksen kehittämistukea. Autamme yritystäsi suunnittelemaan Tempo-rahoituksen valmisteluihin ja/tai jatkotoimenpiteisiin soveltuvat tuki- ja jatkorahoitukset.

 
 
 

Esimerkkejä tempo-rahoituksen käyttökohteista

 
 

Business Finlandin Tempo-rahoitusta voi käyttää useisiin eri tarkoituksiin, jotka tukevat yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen käyttökohteita ovat muun muassa:

 • Markkinoiden validointi, jossa testataan tuotteen tai palvelun kysyntää ja toimivuutta.

 • Kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittäminen.

 • Kasvun rahoituksen selvittäminen, eli vaihtoehtoisten rahoituslähteiden kartoittaminen ja hyödyntäminen.

 • Aineettomiin oikeuksiin (kuten patentit ja tavaramerkit) liittyvät selvitykset.

 • Tuotekehitys, joka on välttämätöntä asiakaspalautteen hankkimiseksi.

Asiakkaidemme kokemuksia

 
 

Alex Nurmi

Food stylist & Food Designer,
Food 4U Oy

"Growflown tiimi auttoi ideoimaan ja konseptoimaan uuden lasten hyvinvointia edistävän palvelun. Yhteiset workshopit olivat erittäin inspiroivia! Tiimin luoma kasvusuunnitelma auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja viemään liiketoimintaa kansainväliseen suuntaan." 

Mikko Saarni

CEO,
Universal Players Global Oy

"Growflown tiimi tuntee yritysten kehitysrahoitusten hakumaailman kuin omat taskunsa ja he osaavat muotoilla yrityksen toiveista ja tavoitteista konkreettisia kehitysprojekteja joille on mahdollista saada julkista rahoitusta.

Lisäksi Growflown palvelu takaa sen, että koko rahoitusprosessi hakemuksesta loppuraportointiin sujuu helposti ja selkeästi."

Guido Kohl

CEO,
Loop4 IT Services Oy

"Growflow sparrasi meitä uuden palvelumme tuotteistamisessa sekä auttoi meitä saamaan ymmärrystä palvelun potentiaalisista uusista kohdemarkkinoista. 

 

Growflow toi meille lisäksi erittäin arvokasta ymmärrystä yritysrahoitusten maailmasta."

bottom of page