top of page
Etsi
 • Writer's pictureEelis Lehtinen

Lainarahoitus yrityksen kasvua tukemassa

Päivitetty: 12. tammik.


Lainan hakeminen on strateginen päätös, jossa Growflow voi auttaa.


Yrityksen elinkaaren aikana tulee hetkiä, jolloin ulkopuolinen rahoitus on avainasemassa kasvun ja kehityksen mahdollistamisessa. Lainat ovat yksi tällainen rahoitusmuoto, ja niiden strateginen hyödyntäminen voi olla yritykselle merkittävä etu – erityisesti nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä, jossa korot ovat nousussa.Lainan voima – investointi tulevaisuuteen


Lainan ottaminen voi olla viisas päätös, kun se kohdistetaan oikein. Investoinnit esimerkiksi vihreään siirtymään tai digitalisaatioon eivät ainoastaan tue kestävää kehitystä, vaan myös varmistavat yrityksen kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä. Sekä Business Finlandin tai Finnveran tarjoamat lainat tähän tarkoitukseen ovat esimerkki rahoitusvälineistä, jotka tukevat yrityksiä näiden kriittisten muutosten toteuttamisessa.


Vaikka korot ovat nousussa, on tärkeää tunnistaa, että edullisia lainaehtoja voi silti olla saatavilla. Sekä Business Finlandin että Finnveran myöntämät lainat tarjoavat kilpailukykyisiä korkoja, jotka voivat olla huomattavasti markkinakorkoja matalampia. Tämä tekee lainan ottamisesta houkuttelevan vaihtoehdon, erityisesti kun otetaan huomioon mahdollisuus investoida yrityksen tulevaisuuteen. Laina voi olla myös vakuudetonta ja sen voi saada myös ilman henkilö- tai yritystakauksia! Erityisesti Business Finlandin lainoihin on usein vielä kiinnitetty lisäturva: jos lainalla toteutettu projekti epäonnistuu, osa lainasta voidaan muuttaa avustukseksi.


Laina voi siis olla todellinen yrityksen oma turvallinen ”opintolaina” kasvuun ja kehitykseen.Esimerkki menestyksestä - vihreä siirtymä lainan tuella


Ajatellaanpa esimerkiksi teknologiayritystä, joka on ottanut lainaa uuden, ympäristöystävällisen tuotantoprosessin kehittämiseen. Tämän lainan avulla yritys on voinut paitsi vähentää hiilijalanjälkeään, myös alentaa pitkän aikavälin kustannuksiaan ja houkutella uusia asiakkaita vihreän imagon ansiosta.Lainan suunnittelu - huolellisuus palkitaan


Lainahakemuksen laatiminen on prosessi, joka vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa. Growflow'n asiantuntijat ovat tässä avainasemassa, auttaen yrityksiä laatimaan vakuuttavia hakemuksia ja kehittämissuunnitelmia, jotka täyttävät rahoittajien vaatimukset.


Lainan ottaminen on vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen tulee lainan hallinnointi ja projektin toteutus, jotka molemmat vaativat huolellista suunnittelua. Lainan takaisinmaksusuunnitelman on oltava realistinen ja sen on huomioitava yrityksen rahoitusasema koko laina-ajan.


Asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja innovaatiot, ovat ohjenuorana kaikessa toiminnassamme. Nämä arvot heijastuvat myös siinä, miten autamme asiakkaitamme valitsemaan lainatuotteet, jotka tukevat heidän pitkän aikavälin tavoitteitaan ja vastaavat nykyisen markkinatilanteen haasteisiin.Lainan ottaminen on strateginen päätös


Lainan ottaminen on strateginen päätös, joka voi tuoda yritykselle merkittävää arvoa. Oikein ajoitettu ja suunniteltu laina voi mahdollistaa investoinnit, jotka eivät muuten olisi mahdollisia, ja tukea yrityksen pitkän aikavälin kasvua ja menestystä. Kun lainaprosessiin suhtaudutaan ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti, lainasta tulee työkalu, joka voi auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.Business Finlandin ja Finnveran erikseen myöntämät lainaehdot


Business Finland myöntää lainoja hakemuksen pohjalta 30 000 eurosta ylöspäin. Lainarahoitus haetaan erillisellä hakemuksella, jossa tulee olla laaja kuvaus yrityksen nykyisestä toiminnasta sekä strategisista tavoitteista kahden, kolmen vuoden perspektiivillä. Lisäksi hakemuksessa kuvataan, miten projekti toteutetaan, millä aikataululla, kenen toimesta ja minkälaisella kokonaisbudjetilla, jossa siis mukana omarahoitusosuus. Lainan suuruus määrittyy hankkeen luonteesta ja laajuudesta sekä yrityksen kyvykkyydestä viedä projekti läpi (mm. omarahoitus ja tekijätiimi)


Lainalle on määritelty omat spesifit ehdot mutta tässä huomioarvoisimmat:

 • Laina on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen (ei investoinnit)

 • Laina kattaa 50-70% hankkeen kokonaiskuluista

 • Ei vaadita henkilö- tai yritystakauksia

 • Korko tällä hetkellä noin 1%

 • Pitkä takaisinmaksu (10 vuotta) ja vapaavuodet, myös jatko neuvoteltavissa

 • HUOM! Mikäli projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, voidaan laina jättää osin perimättä.


Finnveran lainapalveluissa on kaksi päälinjaa: vanha tuttu takauspalvelu, jossa yritys ensin neuvottelee pankin kanssa lainan ja Finnvera hakemuksesta tulee mahdollisesti sen takaajaksi. Toinen täysin UUSI palvelumalli avautui kesällä 2023, jossa Finnvera itse myöntää koko lainan kehittämiseen ja MYÖS investointeihin 150k€ - 2 milj euron välillä.


Tätä lainaa myönnetään hakemuksella ja hyvän projektisuunnitelman pohjalta vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseen liittyviin hankkeisiin. Kehittäminen voi olla esimerkiksi tuote- prosessi tai palvelun kehittämistä tai liiketoiminnan digitalisointia tai energiaitehokkuuteen liittyviä investointeja.


Finnveran lainaehdot ovat yleisesti seuraavat mutta kuten Business Finlandinkin osalta, on heille spesifit lainaehdot, jotka käydään läpi erikseen hakuprosessin aikana. Yleiset lainaehdot ovat;

 • EU investointirahasto takaa lainan 60%

 • Markkinakorkoa selkeästi pienempi korko

 • Takaisinmaksu 10 vuotta

 • Lainaan liittyy tietty "de-minimis" rahoitusosuus joka määritellään erikseen

 • Laina on avoinna haettavaksi 31.5.2025 saakkaMiksi ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa hyödyntää hakuprosessissa ja miten Growflow Oy on avuksi


Jos haluat varmistaa, että yrityksesi lainahakemukseen saadaan rahoittajalta hyväksyvä päätös, on hyvä käyttää sellaista ulkopuolista asiantuntijaa, joka työskentelee päivittäin Business Finlandin ja Finnveran kanssa. Asiantuntijalla on silloin täysin tiedossa mitkä ovat kirjoitetut ja ”kirjoittamattomat” lainaehdot ja myöntäjäkohtaiset käytänteet. Näitä kirjoittamattomia lainaehtoja ja käytänteitä nimittäin on, ja ne ovat luonteeltaan monesti sellaisia, jotka ovat arkijärjenkin vastaisia.


Koska Growflow työskentelee päivittäin näiden toimijoiden ja asioiden parissa, on meillä reaaliaikainen näkemys ja tilannekuva koko rahoituskenttään ja siinä toimivien yritystukia myöntävien tahojen

 • Suunnittelemme yhdessä uuden rahoitusprojektin ja/tai muokkaamme olemassa olevaa projektia rahoituskelpoiseksi. Tätä varten meillä on oma tehokas työkalupakki

 • Laadimme erikseen rahoitushakemuksen ja projektisuunnitelman. Molemmat ovat oleellisia hakemuksessa ja tunnemme tavat tehdä näistä rahoittajalle ymmärrettävät

 • Täydennämme yhdessä hakemusta rahoittajan mahdollisten lisäpyyntöjen pohjalta

 • Autamme ja opastamme väli- ja loppuraportoinneissa.

Autamme yritystänne kaikissa muissakin rahoitukseen liittyvissä haasteissa.

Ota yhteyttä ja varaa maksuton kartoituspalaveri.


536 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page