top of page
Etsi

Asiakaspolku Growflowlla

Päivitetty: 30. elok. 2022


Nyt kun olemme esittäytyneet yrityksenä, on vuorossa sen tärkeimmän esittely - eli miltä teidän matkanne asiakkaanamme näyttäisi.


Koska julkisrahoitusten ja yritysten kehitysprojektien maailma voi olla ajoittain hyvinkin monimutkainen ja epäselvä, halusimme tehdä työskentelystä meidän kanssamme mahdollisimman selkeää ja vaivatonta.


Kuten aiemmin mainittu, toteutamme asiakkaillemme kaikenlaisia projekteja aina kehitysprojekteista ja -workshopeista asiakasymmärrystutkimuksiin ja tietysti rahoitushakuihin. Ylläolevasta kaaviossa näet yleiskatsauksen siitä, miten projektit meidän kanssamme etenevät riippumatta siitä, mikä kunkin yksittäisen projektin sisältö ja luonne on. Jokainen projekti suunnitellaan tilanteen ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, mutta asiakaspolkumme noudattaa aina pääpiirteiltään samaa reittiä.


Jokainen uusi asiakassuhde ja projekti alkaa lyhyellä 20 minuutin mittaisella tutustumistapaamisella, jossa tutustumme toisiimme ja käymme lyhyesti läpi mihin apuamme kaivattaisiin. Tällöin sovitaan myös heti seuraava tapaaminen, jossa perehdymme vielä tarkemmin toiveisiinne, projektin sisältöön, aikatauluun ja muihin käytännön asioihin. Tämän jälkeen kirjoitamme yhdessä sopimuksen, jotta kaikesta yhdessä sovitusta ja molempien osapuolten vastuista on mustaa valkoisella - näin taataan sujuva projektin läpivienti puolin ja toisin.


Tämän jälkeen alkaakin kenties koko asiakaspolun tärkein vaihe, tai ainakin se eniten aikaa vievä, eli projektin varsinainen työstäminen ja toteuttaminen. Jos kyseessä on rahoitushaku, tässä vaiheessa kirjoitamme hakemustekstit ja laadimme projektisuunnitelman sinulta saatujen esititetojen pohjalta. Erilaisissa markkina- tai kuluttajatutkimuksissa tässä vaiheessa toteutettaisiin sovittu tutkimus ja analysoitaisiin sen tulokset sekä tehtäisiin niiden pohjalta tarvittavat johtopäätökset ja kehitysehdotukset. Joskus kyseessä voi olla myös kaksiosainen projekti, kuten Business Finlandin innovaatioseteliprojekti. Nämä koostuvat usein sekä varsinaisen innovaatiosetelin hakemisesta yrityksellenne Business Finlandilta että sen jälkeisen kehitysprojektin toteuttamisesta yrityksellenne tuolla myönnetyllä innovaatiosetelillä. Tällöin työstövaiheita on luonnollisesti kaksi, ensimmäisessä tehdään tarvittava innovaatiosetelihakemus ja sen myöntämisen jälkeen toisessa vaiheessa toteutetaan sovitut toimenpiteet, kuten workshopit tai muut innovaatiosetelillä ostettavat yrityksenne kehittämispalvelut. Kaikkien projektien työstämisen aikana viestittelemme sovitusti projektin etenemisestä, pyydämme kommenttejanne luonnosvaiheessa ja pidämme huolen siitä, että lopputuloksesta tulee sellainen kun olitte ajatelleetkin.


Työstövaiheen jälkeen projekti on sen osalta valmis, mutta jos kyseessä on rahoitushaku tai muu pidempi projekti, olemme tukenanne myös siinä vaiheessa kun valmis tuotos lähetetään odottamaan rahoittajan hyväksyntää tai muuta etenemistä. Yleisesti ottaen projektit ovatkin siis valmiita sitten, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksessa määritellyt tehtävänsä ja kaikki ovat tyytyväisiä tulokseen. Projektin jälkeen haluammekin kuulla mitä teille jäi mieleen projektista - menikö kaikki niin kuin pitikin vai olisimmeko voineet tehdä jotakin paremmin? Näin voimme jatkuvasti kehittyä itsekin ja olla entistä arvokkaampia kasvun kumppaneita.


Vaikka yksi projekti onkin saatu päätökseen, se ei suinkaan tarkoita yhteistyön päättymistä. Olemme aina tavoitettavissa, kun haluatte hakea lisää rahoitusta maailmanvalloituspotentiaalia omaavalle ideallenne tai kaipaatte uusia ideoita liiketoimintanne kehittämiseksi.


67 katselukertaa

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page