top of page
Etsi

Rahoitusprojektin suunnittelu

Päivitetty: 30. elok. 2022

Oletko kiinnostunut hakemaan yrityksellesi julkisrahoitusta, mutta et ole aivan varma, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja mitä asioita tulisi miettiä ennen hakemuksen tekemistä? Tässä blogitekstissä on listattu muutamia vinkkejä siihen, mitä kannattaa pohtia ennen varsinaisen hakemusprosessin aloittamista - kuten vanha sanonta kuuluu, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

  1. Mikä on innovatiivinen ideanne, jolle rahoitusta haetaan? Lähes kaikki tarjolla olevat julkisrahoitukset, kuten Business Finlandin eri rahoitusinstrumentit tai ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus, ovat tarkoitettu jonkin tietyn projektin rahoittamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahoitusta ei ole mahdollista saada yrityksen päivittäisen toiminnan pyörittämiseen vaan yrityksellä tulisi olla jokin uusi, innovatiivinen idea, jolle rahoitusta haetaan. Luonnollisesti ennen hakemuksen työstämistä tämä idea olisikin hyvä olla selvillä, tai ainakin ajatus siitä, mitä haluaisitte kehittää. Jos kaipaatte apua alustavan idean jalostamisessa, rahoitushakuun kelpaavaksi konseptiksi, autamme mielellämme muotoilemaan ideastanne valmiin paketin.

  2. Minkä asiakastarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee? Varsinaisen idean lisäksi olisi hyvä miettiä sitä, mihin asiakastarpeeseen ratkaisunne vastaa. Tätä yleensä kysytään sekä itse hakemustekstissä että mahdollisessa käsittelyssä, kun rahoituksen antaja arvioi myönnetäänkö haettu rahoitus. Jos idea on lähtenyt kehittymään alunperinkin tunnistettuanne sille selkeän tarpeen asiakkaiden keskuudessa, on tähän kysymykseen suhteellisen helppoa vastata. Aina vastaus ei kuitenkaan tule kuin apteekin hyllyltä, joten sen pohtimiseen on hyvä käyttää hetki aikaa ennen hakemusprosessin aloittamista.

  3. Mitä haluatte projektissa toteuttaa käytännössä? Useimmiten erityisesti isommissa rahoitusinstrumenteissa vaaditaan varsinaisen hakemuksen lisäksi erillinen projektisuunnitelma, jossa kuvataan rahoitettavan projektin sisältö ja eteneminen yksityiskohtaisemmin. Ennen hakemusprosessin aloittamista kannattaakin uhrata hetki aikaa projektin varsinaisen sisällön ja toteutuksen suunnittelulle. Yksityiskohdista ei vielä tässä vaiheessa tarvitse liiemmin huolehtia, mutta jonkinlainen kokonaiskuva projektista olisi hyvä olla mielessä - aiotteko esimerkiksi suorittaa projektin kokonaan omin voimin vai tarvitseeko yritykseen palkata uusia työntekijöitä tai ostaa palveluita ulkopuolelta? Jos projektiin sisältyy myös uuden tuotteen tai palvelun pilotointia, eli testaamista käytännössä, on hyvä miettiä alustavasti myös kenen kanssa ja miten pilotti toteutettaisiin ja miten tuloksia mitataan - eli miten arvioidaan pilotin onnistumista.

  4. Sopiiko yrityksenne, ideanne ja projektin sisältö hakuehtoihin? Viimeistään tässä vaiheessa kun idea on jalostettu konseptiksi ja projektin toivottu sisältö on selvillä, kannattaa käyttää vielä hetki aikaa haettavan rahoitusinstrumentin ehtoihin tutustumiseen. Eri rahoitusinstrumenteille on asetettu erilaisia ehtoja, millaisille yrityksille rahoitusta voidaan myöntää ja mitä rahoitettavissa projekteissa saa tehdä. Esimerkiksi Business Finlandin Tempo-avustuksessa merkittävän osan projektin kustannuksista tulee kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, kuten pilotointiin tai kansainvälistymisstrategian tekemiseen. Ennen hakemusprosessissa etenemistä pidemmälle onkin siis hyvä varmistaa, ettei tehty työ mene täysin hukkaan jos hakemus hylättäisiin sen takia, ettei se sovi rahoitukselle asetettuihin ehtoihin.


Kun nämä asiat ovat ainakin päällisin puolin mietittynä, sujuu koko hakemusprosessi aina kirjoittamisesta käsittelyyn asti sutjakammin. Asiantuntevan konsultin apu on suuri voimavara näitä asioita miettiessä ja koko hakuprosessin aikana, erityisesti jos kaikki projektin osa-alueet eivät ole vielä aivan kristallinkirkkaana mielessä. Jos siis kaipaat apua hankkeen tai hakemuksen suunnitteluun, varaa maksuton konsultointi alla olevasta linkistä tai lähetä meille sähköpostia, niin katsotaan yhdessä miten saadaan hakemusprosessisi tehokkaasti liikkeelle.

82 katselukertaa

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page