top of page
Etsi

Market Explorer -avustus ponnahduslautana kansainvälistymiseen

Päivitetty: 25. huhtik.

Yritysten kasvun kumppanina me Growflowlla pääsemme näkemään aitiopaikalta yritys- ja rahoitusmaailman uusimpia muutoksia, ja tänä keväänä jos koskaan erityisesti kansainvälisellä pelikentällä ovat puhaltaneet muutoksen tuulet. Koronavuosien jälkeen varmasti kaikki odottivat kansainvälisen markkinatilanteen palautumista normaaliksi, mutta sen sijaan erityisesti Euroopan markkinoilla on ilmassa entistä enemmän epävarmuutta. Samaan aikaan suomalaisia yrityksiä edelleen kiinnostaa kansainvälistyminen, mutta vallitseva epävarmuus aistitaan selvästi ja seuraavia askeleita halutaankin suunnitella huolella. Markkinoiden tutkimiseen ja markkinaentryn suunnitteluun on onneksi olemassa rahoitusinstrumentti, jolla yritykset voivat entisestään madaltaa kansainvälistymiseensä liittyviä riskejä ja varmistaa, että tehdyt päätökset perustuvat konkreettiseen ja ajankohtaiseen tietoon tavoitelluista markkinoista.Tämä rahoitusinstrumentti on nimeltään Market Explorer ja kyseessä on rahoitus, jonka Business Finland voi myöntää kansainvälistymistä suunnittelevalle pk- tai midcap-yritykselle markkinoiden selvittämiseen. Rahoituksella yrityksen on mahdollista ostaa ulkopuolista asiantuntija-apua uuden tiedon ja osaamisen hankkimiseen jostakin uudesta kansainvälisestä markkinasta, josta sillä ei ole vielä aikaisempaa kokemusta. Rahoitus on osa Business Finlandin kansainvälistymisen edistämiseen tähtäävää Explorer-tuoteperhettä ja kuten muutkin tuoteperheen rahoitusinstrumentit, myös Market Explorer -rahoitus on muodoltaan avustusta, eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Avustusta voi saada 5 000 - 10 000 euroa ja se kattaa puolet projektin kustannuksista, eli ostettavasta asiantuntijapalvelusta joko yritykseltä, tutkimusorganisaatiolta tai yksittäiseltä asiantuntijalta (yksityishenkilö).


Avustuksen saamiseen liittyy kuitenkin muutamia ehtoja, jotka hakijayrityksen tulee täyttää. Market Explorer -avustuksen saadakseen yrityksellä tulee olla vähintään kaksi Suomessa työskentelevää, sitoutunutta työntekijää sekä oma tuote tai palvelu, joka on vähintään pilotointivaiheessa. Vaikka Market Explorer onkin tarkoitettu ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen hankkimiseen, täytyy myös hakijayrityksellä itsellään olla riittävästi osaamista ja resursseja kansainvälistymiseen, jotta rahoittaja näkee kansainvälistymisen realistisena seuraavana askeleena yritykselle. Lisäksi, kuten muidenkin rahoitusinstrumenttien kohdalla, yrityksen talousasioiden tulee olla kunnossa ja omarahoitusta riittävästi projektin kustannusten kattamiseen, sillä avustus maksetaan vasta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.


Mitä Market Explorerilla voidaan sitten konkreettisesti tehdä?

Market Explorer -rahoituksella on mahdollista hankkia lukuisia erilaisia kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Rahoitettavassa projektissa asiantuntija voi esimerkiksi:

  • Laatia kansainvälistymissuunnitelman tai -strategian yritykselle

  • Kartoittaa jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita

  • Selvittää laki- ja standardivaatimuksia tai lokalisointitarpeita

  • Toteuttaa rajatusti koemarkkinointia

  • Tehdä markkina-analyysia ja selvittää kilpailutilannetta markkinoilla

Rahoituksen hakuvaiheessa projektille tulee myös asettaa vähintään kaksi konkreettista ja mitattavaa tavoitetta, jotka projektin toimenpiteiden avulla halutaan saavuttaa. Tyypillisiä tavoitteita Market Explorer -projektille ovat esimerkiksi “selvitetty maan x markkinaa ja arvioitu yrityksen tuotteen/palvelun markkinapotentiaalia kyseisellä markkinalla” tai “kartoitettu potentiaalisia asiakkaita x kappaletta”. Luonnollisesti on tärkeää, että rahoitettavan projektin tehtävät ja tavoitteet keskustelevat keskenään ja että asetettavat tavoitteet ovat realistisia. Business Finland nimittäin seuraa projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden saavuttamisella on myös vaikutusta mahdollisen jatkorahoituksen myöntämiseen tulevaisuudessa.


Market Explorer -rahoituksella toteutettava projekti mahdollistaa siis tuiki tarpeellisen tiedon hankkimisen ennestään tuntemattomasta markkinasta. Yksi tyypillinen rahoituksella toteutettava projekti onkin markkina-analyysi, joka sisältää onnistuneen markkinaentryn kannalta oleellista tietoa esimerkiksi markkinan potentiaalista, kilpailutilanteesta sekä toimintaympäristöstä (poliittiset, ekonomiset, sosiokulttuuriset, teknologiset, ekologiset ja lainsäädännölliset tekijät). Mikäli markkina-analyysi ja kansainvälisten markkinoiden kartoittaminen kiinnostaa, kesän jälkeen on täällä blogissamme luvassa syväluotaavampi katsaus markkina-analyyseihin ja millaista hyötyä niistä voikaan olla kansainvälistymistä harkitsevalle yritykselle.


Miksi Market Explorer -avustus kannattaa hyödyntää?

Erityisen hyödyllinen tukirahoitus on silloin, kun yrityksesi kaipaa apua ja resursseja kansainvälistymisen valmisteluun ja uuden markkinan selvittämiseen, mutta uuden työntekijän palkkaus yritykseen ei ole ajankohtaista. Ulkopuolinen asiantuntija, oli sitten kyseessä yritys tai tutkimusorganisaatio, osaa myös usein tarkastella yritystä, tuotetta ja uutta markkinaa objektiivisemmin kuin yrityksen sisäinen henkilö ja tarjota uusia näkökulmia parhaaseen strategiaan kansainvälistymisen suhteen.


Usein kuullaan myös puhuttavan rahoituspolusta, eli loogisesta tavasta edetä eri rahoitusinstrumenttien hakemisessa niin, että eri rahoitukset eivät sulje toisiaan pois vaan ja tukevat yrityksen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Market Explorer onkin erinomainen instrumentti ja ensimmäinen askel rahoituspolulla matkalla muiden kansainvälistymiseen tähtäävien rahoitusten hakemiseen. Kartoitusprojektin seurauksena saadun tiedon avulla on helppo edetä esimerkiksi Business Finlandin Tempo -rahoituksen hakemiseen, jossa vaaditaan ennalta jo jonkin verran tietämystä tavoitellusta kohdemarkkinasta ja markkinapotentiaalista.


Mikäli siis kaipaat apua ja uutta näkemystä kansainvälistymisen aloittamiseen, ota yhteyttä tai varaa aika maksuttomaan rahoituskartoitukseen alla olevasta linkistä, niin katsotaan mikä olisi juuri sinun yrityksellesi paras tapa edetä kohti kansainvälisten markkinoiden valloittamista!73 katselukertaa

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page