top of page

Raportointi

Autamme yritystukien raportoinnissa

Myönnettyyn julkiseen rahoitukseen liittyy myös velvoitteita, kuten kehityshankkeen raportointi rahoittajalle. Me autamme tarvittaessa kaikissa raportoinneissa ja varmistamme, että raporteista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot.

 

Lähtökohtaisesti raportoinnit ovat erillinen lisäpalvelu ja etenemisestä sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Mitä palveluun kuuluu?

Koko projektin ja raporttiin tarvittavien materiaalien läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa

Raportin valmistelu saatujen materiaalien pohjalta

Valmiiden materiaalien luovutus asiakkaalle

Miten raportointipalvelu etenee?

1

Raportoitavan projektin läpikäynti

Raportointipalvelu alkaa aina raportoitavan projektin huolellisella läpikäynnillä yhdessä kanssasi.

 

Tämä on etenemisen kannalta tärkeä vaihe, jotta myös meille syntyy tarvittava kuva projektin sisällöstä ja miten projekti oli sujunut.

 

Samalla käydään läpi kaikki raportointimateriaalien valmisteluun tarvittavat materiaalit sekä raportin liitteeksi tarvittavat dokumentit.

Raportti-
materiaalien työstäminen

Kun olemme sopineet yhteistyöstä raportoinnissa ja määritelleet sille aikataulun, aloitamme raporttimateriaalien työstämisen.

 

Käymme läpi meille toimitetut tiedot ja materiaalit rahoitettavan projektin sisällöstä ja valmistelemme niiden pohjalta raporttitekstit.

 

Pidämme sinut ajan tasalla työn etenemisestä ja pyydämme tarvittaessa raporttiin tarvittavia lisätietoja.

2

Raportin käsittely ja täydennykset

Toimitamme sinulle sovittuna ajankohtana valmiit raporttimateriaalit ja ohjeet raportin täyttämiseen, minkä jälkeen jäämme odottamaan raportin käsittelyä rahoittajan toimesta.

 

Mikäli rahoittaja pyytää raporttiin täydennyksiä ennen sen hyväksymistä, teemme kanssasi yhteistyössä pyydetyt muutokset ja lisäykset materiaaleihin.

3

Me autamme tarvittaessa kaikissa rahoittajalle toimitettavissa raportoinneissa, myös riippumatta siitä olemmeko olleet mukana rahoituksen hakuvaiheessa. Raportoinnit ovat kuitenkin aina erillinen lisäpalvelu ellei toisin mainita, ja etenemisestä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

 

Raportointipalvelussa keskitymme huolehtimaan siitä, että raporttimateriaaleista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot loogiseksi kokonaisuudeksi jäsenneltynä sekä tarvittavat liitetiedostot. Emme luonnollisesti voi ottaa tuen saajan puolesta vastuuta siitä, että itse rahoitettava projekti, sen eteneminen tai sen kustannukset ovat myönnetyn rahoituksen ehtojen mukaisia - tästä syystä emme myöskään voi ottaa vastuuta raportin hyväksymisestä rahoittajan puolelta.

bottom of page