Raportointi

Kun yritykselle on myönnetty jokin avustus, liittyy siihen usein myös velvoitteita, kuten avustetun hankkeen raportointi. Kyseessä voi olla väliraportointi tai loppuraportti. Me autamme kaikissa raportoinneissa ja sovimme aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti miten etenemme. Lähtökohtaisesti raportoinnit ovat erillinen palvelu.

22M€
Asiakkaille haettua rahoitusta
96%
Rahoitustenosuma
prosentti
500+
Toteutettua kehitys projektia

Avustusten raportointi

Väliraportit ovat rahoituksen myöntäjälle toimitettavia raportteja rahoitettavan projektin aikana, joilla varmistetaan projektin eteneminen suunnitellusti ja hyväksytään alustavat projektin kustannukset. Kaikissa rahoitusinstrumenteissa ei vaadita väliraportteja, mutta yleensä isommissa rahoitushankkeissa (kuten Business Finlandin TKI-lainahankkeet) näitä tulee täyttää säännöllisin väliajoin. Raportointi koostuu yleensä kolmesta osasta: sisältöraportointi, kustannustilitys ja palkkaerittelyt.

 

Loppuraportti on rahoituksen myöntäjälle tehtävä raportti, joka on tehtävä tietyn ajan kuluessa rahoitetun projektin päättymisestä - esimerkiksi Business Finlandin loppuraporteissa tämä aika on neljä kuukautta. Raportissa on todettava, että projektin toteutuksessa on noudatettu rahoitusehtoja ja että rahoitus on käytetty suunnitelman mukaisesti. Lisäksi kartoitetaan projektin vaikutuksia ja tuloksia laajemmin. Raportin voi lähettää vain projektin vastuullinen johtaja, tai henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.