top of page
Etsi
  • Writer's pictureMarissa Murden

Luovien alojen innovaatioavustus

Päivitetty: 30. elok. 2022

Erityisesti luova ala on ottanut osumaa lähivuosina koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja tapahtumien jatkuvan sulkemisen takia. Näin ollen monella alan tekijällä on jäänyt lukemattomat määrät innovatiivisia ja inspiroivia projekteja suunnittelupöydälle. Hankalien olosuhteiden vuoksi, alalle on syntynyt selkeä tarve uusille ja nimenomaan luoville innovaatioille.
Alalla ilmenneet vaikeudet eivät suinkaan ole jääneet huomaamatta, ja näin ollen Business Finland on avaamassa alan elpymisen edistämiseksi uudenlaisen rahoitustuen. Avustus on osana EU:n elpymispakettia. Tällä avustuksella pyritään, että uudet ideat ja innovaatiot saisivat vihdoin nähdä päivänvalon. Yksinkertaisuudessaan rahoitus tarjoaa tapahtuma- ja AV-alan yrityksille avustusta, eli ilmaista rahaa 50% kehitysprojektin kustannuksista. Tätä rahaa ei siis tarvitse maksaa takaisin. Rahan saa käyttää mm. suunnitteluun, pilotointiin, itse toteutukseen, ostopalveluihin ja palkkakustannuksiin. Projektin maksimikoko on 100 000 €, eli tukea olisi saatavissa maksimissaan 50 000 €. Nyt on mahdollisuus saada avustusta omien unelmien ja ideoiden toteuttamiseen luovan alan toiminnan uudistamisen merkeissä.


Hakemuksen tarkat ehdot eivät ole vielä julkista tietoa, mutta keskiviikkona 15.9.2021 haun auetessa julkaistaan tarkemmat ehdot. Teemoja rahoituskelpoisista hankkeista ovat mm. uudet ansaintamallit, uudet arvoketjut ja yhteistyömallit sekä digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet. Tapahtuma-alalle spesifeinä kehittämisideoina pidetään fanittamisen ja yhteisöllisyyden uusia muotoja ja toteutuksia. Skaalautuvat tapahtumatuotteet, -palvelut ja -konseptit ovat myös listattuna hyviksi kehittämisideoiksi. AV-alalle kilpailuetua tuottavat kestävän kehityksen mukaiset tuotantomallit, sekä toimialarajat ylittävät yhteistyömallit, ovat erittäin hyviä ja kiinnostavia esimerkkejä kehittämisprojektien sisällöistä.


Yllä mainitusta voi todeta, että tähän rahoitushakuun soveltuu laajalla skaalalla erilaisia kehittämishankkeita. Verratakseen lähivuosina tutuksi tulleeseen Business Finlandin korona-tukeen, on luovien alojen innovaatioavustus vapaamuotoisempi. Nyt on mahdollisuus käyttää rahaa myös kehitystyön toteutukseen, eikä ainoastaan leikepöydällä suunnitteluun.


Luovan alan toiminta on tunnetusti todella verkostomaista, joka tarkoittaa, että kun tukea ja toimintaa saadaan liikkeelle, siitä hyötyy monet tekijät alalla. Rahoituksen avulla saadaan hyödynnettyä alan verkostomaisuutta, mahdollistamalla projektien skaalautuvuutta entistä enemmän, sekä luomalla potentiaalia uudenlaisille innovatiivisille liiketoimintaideoille.


Keskustellessamme sisäisesti tästä uudesta innovaatioavustuksesta, myyjät tokaisivat, että luovalta alalta löytyy lähes poikkeuksetta kaikista innovatiivisimmat ja hulluimmat ideat! Jos teiltä löytyy ideoita hakuun liittyen, voidaan yhdessä sparrata näistä ideoista hakuun soveltuvat projektikokonaisuudet. Haku aukeaa 15.9.2021 ja päättyy jo 31.10.2021, joten pidäthän kiirettä!


60 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page