top of page
Etsi

Kasvuyritysten vihreä siirtymä

Päivitetty: 30. elok. 2022

Jatkuva kehitys ja muuttuvaan maailmaan mukautuminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestyksessä. Yritysten kehittäminen on termi, joka tuo yleensä mieleen erilaiset yrityksen sisäiset kehitysprosessit, joissa luodaan uusia toimintamalleja, tai kokonaan uusia tuotteita tai palveluita.Viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin ilmennyt lisääntyvä tarve ja kiihkeä keskustelu kestävän kasvun tuomasta kehittämistarpeesta yritysmaailmassa. Kestävän kasvun ja eettisen liiketoiminnan eteen on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä. Kaikesta keskustelusta huolimatta, sijoitukset yrityksen kestävään kasvuun jäävät usein suunnittelun tasolle. Kestävän kehityksen mukaisten sijoitusten tekeminen voi olla kallista, eikä suoraa suhdetta esimerkiksi liikevaihtoon välttämättä näy heti. Vaikka ensisilmäyksellä sijoittaminen vihreään siirtymään, taikka yrityksen toimintamallien kehitykseen ei näytä vaikuttavan liiketoiminnan tulokseen heti, on se siitä huolimatta yksi vaikuttavimmista sijoituksista joita yritys voi tehdä.


Vaikka yrityksen sijoitukset vihreään siirtymään vaativat paljon resursseja, ovat ne välttämättömiä ja arvokkaita yhteiskunnan ja ympäristön suojelun kannalta. Tukeakseen Euroopan komission ilmastonmuutos tavoitteita, ovat useat tahot laittaneet liikkeelle ekologisuutta tukevia avustusrahoituksia. Euroopan Unionin RRF-rahoitusohjelma onkin viime vuonna rantautunut Suomeen ja sen tuomilla avustuksilla ollaan saatu tuettua useita innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä projekteja.


Suomessa rahoituksia jakaa useat toimijat, esimerkiksi Business Finland on saanut tehtäväkseen jakaa osan RRF-potista. Business Finland hakee tällä hetkellä yrityksiä, joita voitaisiin avustaa toteuttamaan innovatiivista tutkimustyötä, jolla saadaan edistettyä yhteiskunnan vihreää siirtymää. Kyseinen rahoitusohjelma on nimeltään Kasvuyritysten vihreä siirtymä- innovaatiorahoitushaku. Kuten nimestä selviää, avustuksen tavoite on rahoittaa tutkimuksia, joissa syntyy uudenlaisia innovatiivisia vihreän siirtymän ratkaisuja. Avustus kattaa tutkimusprojektin kustannuksista 50% pk-luokan yrityksille.


Rahoituksen keskiössä on innovatiivisen tutkimustyön rahoittaminen, käytännössä tämä voi siis esimerkiksi olla yrityksen omia laskelmia, testaamista asiakkaan kanssa, tai suunnittelutyötä. Haun tavoitteena on rahoittaa vientipotentiaalia omaavia innovaatioita. Vaikka hakuaika on jatkuva ja rahoitusta ollaan suunniteltu jaettavan 2021-2023 välisenä aikana, olemme huomanneet, että mitä aikaisemmin hakee rahoitusta, sen parempi. Jos haluat vielä rahoitushakemukesi käsiteltäväksi ennen kesää, tulisi se jättää viimeistään maaliskuun 2022 loppupuolella. Vihreän siirtymän rahoituksessa ei ole niin sanottua kattorajaa, kunhan yrityksen omarahoitus on kunnossa, voidaan käytännössä minkä vaan kokoista projektia rahoittaa, jaossa olevan 20 miljoonan euron riitäessä.


Me Growflow:lla olemme seuranneet sivusta useita Business Finlandin rahoitushakuja sekä olleet mukana ideoimassa ja tukemassa usean yrityksen rahoitushakuprosessia. Vaikka emme itse voi vaikuttaa Business Finlandin päätöksiin siitä, mihin ja kenelle rahoitusta myönnetään, meillä on kertynyt vuosien kokemuksen pohjalta niin sanottu vainu niihin ideoihin joissa olisi potentiaalia erilaisiin hakuohjelmiin. Jos yrityksesi etsii uutta potkua vihreän siirtymän parissa ja idea on jo kehkeillä, varaa alta tapaaminen osaavien konsulttimme kanssa, niin voimme yhdessä kartoittaa konseptin soveltuvuuden vihreän siirtymän hakuun.


168 katselukertaa

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page